top of page

Karaciğer, Safra Yolları ve Pankreas Hastalıkları

doc.dr.mehmet celikbilek.jpg

Doğru tanı, etkin tedavi

Karaciğer ve safra yolları hastalıkları konusunda uzmanlaşmıştır.

 • Hepatit B

 • Hepatit C

 • Hepatit D

 • Yağlı Karaciğer Hastalığı

 • Steatohepatit

 • AST, ALT yüksekliği

 • Sarılık

 • Siroz

 • Karaciğer Kistleri

 • Karaciğerde Kitle/Tümör/Kanser

 • Wilson Hastalığı (Vücutta Bakır Birikmesi)

 • Hemakromatozis (Vücutta demir birikmesi)

 • Metabolik Sendrom

 • Safra Kanalı İltihabı (Kolanjit)

 • Safra Kanalı Taşı (Koledokolitiazis)

 • Primer Biliyer Siroz

 • Pankreatitler

 • Pankreas Kistleri

 

Gebelik ve Karaciğer hastalıkları konusunda uzmanlaşmıştır.

 • Gebelikte Karaciğer Enzim Yüksekliği

 • Gebeliğin İntrahepatik Kolestazı

 • Gebelikte Hepatit B

 • Gebelikte Hepatit C

 • Gebelikte Otoimmün Karaciğer Hastalıkları

 

Muayene laboratuar ve gerekirse karaciğer biyopsisi yöntemleriyle hastalar değerlendirilerek gerekli tedavileri yapılmaktadır.

ERCP (Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi) safra yolları ve pankreas kanalının görüntülenerek bu bölgelerin hastalıklarında tanısal ve tedavi edici işlemlere olanak sağlayan bir yöntemdir. İşlem ucunda kamera ve ışık kaynağı bulunan, kıvrılabilen uzun bir tüp şeklindeki alet ile yapılmaktadır.

Bazı pankreas ve safra yolu hastalıklarının tedavisinde ERCP yapılması gerekmektedir. İşlem anestezi ile uyutularak yapılır. Anestezi uygulanması hastanın ağrı sancı hissetmesini engelleyerek hasta ve işlem konforunu arttırır. 

Safrayollları taşlarında, safrayolunun iyi huylu ve kötü huylu sebeplere bağlı darlıklarında, cerrahi sonrası gelişen safra yolu kaçaklarında, koledok kisti ve kist hidatik gibi hastalıklarda, bilier pankreatit, oddi sfinkter disfonksiyonu, pankreas divisum, safra yolu parazitleri gibi durumlarda ERCP tedavi edici işlem olarak uygulanır. ERCP ile safra yollarındaki taşlar kırılarak veya bütün halinde çıkarılır. Safra yolu darlıklarında ve safra kaçaklarında stent uygulaması ERCP ile yapılabilir.

Konuyla ilgili çalışma ve makalelerim için lütfen tıklayın

Online randevu hızlı, kolay ve güvenilirdir.

Regnum Sky Tower, Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:57/71,  Çukurambar, Ankara

bottom of page